Category Archives: Givere

Takk for tilliten!

Min gamle gymnaslærer Ivar Tryti ga UNICEF 3.000,- kroner da jeg begynte  som generalsekretær i UNICEF Norge våren 2000. Dette rørte meg og gjorde et dypt inntrykk.

Ikke bare syntes jeg det var meget raust fra en pensjonert lærer, men jeg visste også at han vanligvis støttet Røde Kors fordi de reddet ham fra Tyskland etter krigen. Tilliten og sjenerøsiteten han viste, tok jeg til meg og har jeg båret på siden. Gaven fra Tryti på begynnelsen av min tid her i UNICEF, ble det man kan kalle en skjellsettende opplevelse. Det ble så personlig tydelig for meg at vi forvalter gaver  fra små og store – fattig og rike – og de gir oss penger for at vi skal se til at de kommer barna til gode, det er dem de er tiltenkt og de som trenger dem.

Nettopp dette har gitt meg en enorm følelse av ansvar og ærefrykt.  Jeg  har hatt ansvarsfulle stillinger tidligere, men aldri vært i nærheten av å føle ansvaret så stort som i denne jobben. De pengene vi får skal ikke sløses med, de skal brukes ytterst varsomt og aktsomt.  Mange ganger har jeg brukt Tryti som mitt indre kompass når jeg har vurdert om vi skal bruke penger på dette eller hint. Hva ville han ha sagt?

Og nettopp dette har kanskje også vært en av de vanskeligste oppgavene og den delen av jobben som ikke alltid er så morsom; å forhandle (prute) om pris med alt og alle, ikke gi medarbeiderne den lønnen de kanskje ville fått andre steder, ikke kunne være raus med bedriftens penger i forhold til noen, men alltid sparsommelig.  Vi kjører TV-reklame når vi får den gratis eller veldig billig, ikke ellers. Da vi flyttet i nye lokaler, fikk vi et stort tilskudd av ny gårdeier, IKEA ga oss alle møblene, inkludert montering, og PCene ble montert opp av våre ansatte.  I forbindelse med Den Ene har Norges beste foredragsholdere stilt opp helt gratis og Dagbladet har gitt oss massevis av reklameplass. Vi reiser selvsagt alltid på billigste flybillett uansett hvor langt det er, med Norwegian flyr vi gratis, vi bor moderat, hos Rica bor vi gratis, har fester og julebord privat eller på jobben, eller på restauranter som er rause og sponser oss, slik som Bent Stiansen gjør nå i forbindelse med min avskjedsmiddag med styret. Veldig ofte forsøker vi å appellere til noen som kan sponse oss, og veldig ofte får vi heldigvis god hjelp.

I min siste leder vil jeg derfor takke alle våre gode givere, store og små som støtter verdens viktigste sak. I tillegg vil jeg også takke alle våre gode sponsorer og støttespillere som hjelper oss å spare penger slik at mest mulig av de gavene vi får, kan gå til det de er tiltenkt, nemlig barna. Og selvsagt en stor takk til alle våre flotte ansatte som er de som gjør dette mulig.
At bidragene også bidrar til å skape resultater kan følgende tall dokumentere:

  • Barnedødeligheten redusert fra 12,4 mill i 1990 til 8,1 millioner i 2009, det er  12.000 færre per dag enn i 1990
  • Vaksinasjon har reddet minst 20 mill barns liv de siste 20 årene.
  • Det er 68 mill barn i grunnskole som ikke går på skole i 2010, i 2000 var det ca 120 millioner utenfor skole.
  • Antall kvinner som dør som følge av komplikasjoner i forbindelse med graviditet og fødsel har falt med 34 prosent, fra 546.000 i 1990 til 358.000 i 2008
  • Selv om 884 millioner mennesker fortsatt mangler tilgang til rent drikkevann, har det skjedd betydelige fremskritt siden 1990 og verden ligger an til å nå tusenårsmålet om å halvere antall mennesker som mangler rent vann innen 2015.
  • I 2005 ble 460,000 barn hiv-smittet, i 2009 ble 370,000 barn smittet
  • I 2005 ble kun 7 % av gravide kvinner i u-land hiv-testet, i 2009 var det 26 %
  • I 2005 fikk kun 15 % av hiv-positive kvinner i u-land medisiner mot aids, i 2009 var det 53 %!

Nå er pulten ryddet og kontoret klargjort for min etterfølger. De  siste 11 årene i mitt liv har vært helt spesielle og uforglemmelige. Jeg er dypt  takknemlig for at jeg har blitt vist en slik tillit og at vi har så mange gode venner. Jeg håper jeg har vist meg tilliten verdig.

Tusen takk til dere alle for følget! Jeg håper dere vil fortsette å støtte UNICEF i mange år fremover – det skal jeg!

Reklamer

1 kommentar

Filed under Givere, Litt av hvert

Hvorfor er UNICEF-partnere mest lønnsomme?

I dag har Tom Colbjørnsen en kronikk i Dagens Næringsliv under tittelen «Lønnsomhetsparadokset». Han hevder at de mest lønnsomme bedriftene ikke er de samme som jakter mest intens etter profitt. Lønnsomhet er et mål som nås best ved ikke å være for opptatt av det, skriver han og henviser til den engelske journalisten og forfatteren John Key som har skrevet en bok om hvordan man best når sine mål indirekte.

Fredag skrev jeg i bloggen om Europas to beste fotballag, Manchester United og Barcelona. Begge er UNICEF-partnere.  Jeg spurte i bloggen om de er best fordi de er UNICEF-partnere, eller om det er de beste som er UNICEF-partnere. Mitt poeng er at Manchester United og Barcelona er de beste fotballagene fordi de fokuserer på mer enn bare å score mål.

Tom Colbjørnsens kronikk er generelt interessant i sitt oppgjør med gammeldags BI-tenkning rundt aksjonærverdi og ensidig fokus på overskuddsgenerering. Men spesielt interessant er det at artikkelen ledsages av et bilde av Bjørn Kjos og Petter Stordalen. To suksessrike gründere som i følge Kolbjørnsen skaper assosiasjoner til det såkalte lønnsomhetsparadokset. .. der ledelsen og bedriftskulturen er rettet inn mot å skape størst mulig verdi for kunder, ansatte og samfunnet forøvrig.

Og hvorfor er det spesielt interessant at artikkelen ledsages av bilde av nettopp disse to? Jo, fordi både Kjos og Stordalen er eiere av selskaper som er UNICEF-partnere!

Det kan jo være tilfeldig at nettopp disse er UNICEF-partnere, men det er neppe tilfeldig at de har engasjert seg utover sin kjernevirksomhet og ønsker å bidra til noe mer enn bare egen profitt. At det i tillegg gjør de ansatte stolte, er på lang sikt heller ikke ulønnsomt. «Finansielle mål trengs for at økonomiske hensyn skal bli tilstrekkelig ivaretatt, skriver Colbjørnsen. Lønnsomhetsparadoksets verdi ligger i å vise at det er uheldig å la slik styring få dominere for mye.»

Colbjørnsen underbygger mitt poeng fra fredag. Man blir ikke best og lykkes ikke mest hvis man bare er opptatt av å score mål eller å tjene penger. De som vinner på banen, i næringslivet og ellers i livet, er  dem som evner å ha visjoner og verdier som drivkrefter. 

Her ligger også nok et paradoks, for hvis man gjør disse tingene, skape størst mulig verdi for kunder, ansatte og samfunnet forøvrig, med den baktanken at man skal maksimere sin profitt og overskudd, hva blir det da? Nei, da blir det  ikke nødvendigvis så vellykket. Det må være genuint og ekte. Men det kan likevel være klokt og lønnsomt.

I morgen er min siste dag i UNICEF Norge. Nå tar jeg fatt på en karriere som rådgiver innenfor samfunnsansvar – et tema som har opptatt meg i alle mine år i UNICEF. Når noen spør om jeg nå skal gjøre noe helt annet, svarer jeg at nei, det skal jeg ikke. jeg vil fremdeles jobbe for en bedre verden, men fra et annet perspektiv og en annen vinkel.

Alle kan nemlig gjøre sitt til å gjøre verden litt bedre og det kan dessuten vise seg å være lønnsomt!

1 kommentar

Filed under Givere, Til ettertanke

Sosiale medier – fra likes til cash?

UNICEF Norge har for tiden en kampanje på sosiale medier, Folkeaksjonen 20 kroner. Så langt har mer enn 1.700 personer engasjert seg og blitt med. En liten bekk, kan bli en stor å, heter det, og sosiale medier har så definitivt dette potensialet. 1.700 betyr 3.400 hiv-tester – så langt! Vår rådgiver, Isobar, hevder at en kampanje løper av seg selv når den runder 2.000. Vi følger spent med – og håper de har rett.

Folkeaksjonen 20 kroner

Folkeaksjonen 20 kroner

Folkeaksjonen oppfordrer alle til å bli med å støtte vår kamp for en aids-fri generasjon. For 20 kr kan vi HIV-teste to gravide kvinner og hjelpe barna slik at smitten ikke overføres. 1000 barn blir født med HIV-smitte hver dag og 95% av disse kunne vært unngått dersom mor hadde testet seg og mottatt medisinering.

For oss som er opptatt av å engasjere og inspirere til en god sak eller handling, er sosiale medier definitivt spennende, men også svært utfordrende. At ‘likes’ ikke er det samme som engasjement, for ikke å si ‘Cash’, vet vi alle av mer eller mindre bitter erfaring.

At det også er forskjell på kvinner og menns engasjement, vet vi også. Vår Folkeaksjon har engasjert nesten dobbelt så mange kvinner som menn.

En studie utført i USA nylig, viser det samme. Kvinner er mer positive enn menn i forhold til å involvere seg i veldedige saker og gir mer oppmerksomhet til dem gjennom sosiale-medier, mens menn har en tendens til å  støtte  saker/kjepphester gjennom sosiale medier.

Studien, som analyserte svar på en elektronisk undersøkelse blant 2000 amerikanere, ble utarbeidet av Georgetown University’s Center for Social Impact Communication og betalt for av Ogilvy Public Relations Worldwide.

Mer enn fire av ti amerikanere er involvert i grupper som arbeider med sosiale og politiske saker. Mens både menn og kvinner setter «mat til de sultne» og «støtte våre tropper» som topp saker (causes), er det stor forskjell i forhold til hva annet de anser som viktig. Kvinner foretrekker å støtte ungdomsrelaterte saker som mobbing og barnefedme, mens menn er mer tilbøyelig til å støtte grupper som Tea Party bevegelsen og global oppvarming.

På spørsmål om hvordan veldedige organisasjoner kan tiltrekke seg flere tilhengere, er kvinner mer positive enn menn til å foreslå eller verve  kjente for å støtte en sak, utpeke en bestemt måned for å fremme en sak, eller opprettholde tilstedeværelse på sosiale nettverk.

Kvinner har også større sannsynlighet for  å bli involvert i en sak ved å donere klær og andre personlige gjenstander så vel som å gi frivillig av sin tid. De er også mer tilbøyelige til å svare på online kampanjer fra sosiale-nettverk og å bli med i en cause gruppe på Facebook eller poste en veldedig organisasjons logo på sin personlige profil på nettet.

Men begge kjønn er enige: Nesten tre firedeler av både menn og kvinner klager over at e-post fra veldedige og politiske organisasjoner virke som spam, og de får også mange av dem. De sier også at å klikke «like» for en sak på Facebook egentlig ikke betyr noe og bidrar til å tretthet for saken fordi omfanget av slike grupper i sosiale medier er stort.

Så, hvordan kan en veldedig organisasjon skjære gjennom?

«De bør definitivt ha en målgruppe i tankene», sier Denise Keyes, administrerende direktør i Georgetown’s Center for Social Impact Communication. «Gjennom sosiale medier har du mulighet til å tilpasse meldingen. Vær  strategisk og ikke bombarderer folk. Det å få noen til å like deg er ikke det samme som å bygge et forhold til dem. »

Vi i UNICEF Norge ønsker å engasjere og involvere folk. Sosiale medier er spennende, men krevende. Hva synes du om Folkeaksjonen 20 kroner? Hva gjør vi bra, hva kan vi gjøre bedre? Vi vil gjerne ha feedback og dialog for å lære.

Hvis du enda ikke har engasjert deg, gjør det nå! Bli med! Det er enkelt, morsomt og du vil kunne følge med på hvordan dine venner engasjerer seg og hva du da i sum har bidratt med.

Og du, ikke glem å bli med, da! 🙂

6 kommentarer

Filed under Givere, Litt av hvert

UNICEF vet at en aids-fri generasjon er mulig!

I går sparket UNICEF Norge i gang en kampanje for å sette fokus på barn rammet av hiv/aids.


Hver dag fødes det 1.000 barn med hiv-viruset. Barn blir smittet av moren sin under svangerskapet, fødsel og amming.  Et av hovedproblemene i dag, er at bare en fjerdedel av alle gravide i fattige og mellominntektsland i dag blir testet for hiv. Dermed vil tre av fire ikke vite om sin status og får derfor heller ikke riktig behandling og oppfølging.

Alle barn, overalt, har rett til behandling, forebygging og beskyttelse mot hiv og aids. UNICEF godtar ikke at bare en fjerdedel av gravide kvinner i fattige land har muligheten til å bli hiv testet og at 1.000 barn blir født med hiv viruset hver dag. Vi tar derfor initiativ til en folkeaksjon hvor vi oppfordrer alle til å bidra med 20 kroner, da er man også med på et opprop med krav om at norske myndigheter må fokusere på mor -barn smitte når de deltar på høynivå møtet i New York i juni.

I går møtte jeg Utviklings- og miljøminister Erik Solheim i et fagseminar vi avholdt med fokus på mor-barn-smitte. Han sa lovet at Norge vil prioritere barn på høynivå møtet i juni. Vi lover at vi skal følge med på dette.

I dag åpner fotoutstillingen ”Nært for UNICEF”.  Her stiller kjendiser usminket for UNICEF. Den er en gave fra Monster til UNICEF. Og også denne har hiv smitte fra mor til barn som fokus.

Bli med og hjelp oss i kampen for en aidsfri generasjon du også!.

1 kommentar

Filed under Givere, Om UNICEF, UNICEFs arbeid

Lyst på å bli med på felttur?

Er du UNICEF-fadder? Har du lyst til å bli med oss i UNICEF på felttur i sommer? Hvis du kan svare ”ja” på begge disse spørsmålene, bør du lese videre….

Våre givere er avgjørende for at UNICEF skal få gjort den jobben som gjøres for barn over hele verden, hver dag, hele året. Vi forsøker på forskjellige måter å gi uttrykk for takknemlighet overfor våre trofaste givere. Det håper jeg du som giver har merket.

Glade barn i Malawi

Glade barn i Malawi

Men vi har lyst til å gjøre mer. Vi ønsker å trekke fadderne enda mer frem i vårt arbeid. Da UNICEF hadde TV-aksjonen i 2007, rekrutterte vi fire ”folke-reportere” som fortalte på TV hva de hadde opplevd. Det var sterke historier fra sterke møter, og de gjorde inntrykk på folk. Det er troverdig og kanskje litt mer ”ekte” når vanlige folk forteller om sine opplevelser, enn når kjendiser eller eksperter gjør det? Derfor har lyst til å gjenta dette.

Vi inviterer nå med oss to UNICEF-faddere på tur til et prosjektland. Hensikten er å vise dere hva pengene går til og gjennom dette også gi en tilbakemelding til alle andre faddere. Målet er å filme fra denne reisen, slik at vi kan vise innslaget på Humorkvelden vi skal ha til høsten. Her kan du lese mer om våre planer for ”Fadder-reportere”.

Samtidig er det viktig for meg å si at bistandsturisme ikke er noe UNICEF ønsker å fremme. Vi tilrettelegger normalt ikke for at faddere kan besøke prosjekter, og det er også relativt sjeldent andre store givere kan være med på tur. Bakgrunnen er at det tar mye tid og ressurser å ta i mot besøkende, og UNICEFs ansatte i felt er der for å hjelpe barn og iverksette programmene, ikke for å ta vare på oss som kommer på besøk. Derfor er dette en unik mulighet som vi ønsker å tilrettelegge for. Gjennom to giveres opplevelser vil vi kunne formidle hva som gjøres og hvordan vi jobber til de andre fadderne og resten av Norge.

Den forskjellen UNICEF gjør for barn i verden kunne vi ikke gjort uten støtte fra alle våre givere – uten penger ville ikke UNICEF hatt mulighet til å gjennomføre de prosjektene vi har over hele verden for å gi barn helse, skole, beskyttelse og et bedre liv. Det er ditt bidrag som gjør at vi kan hjelpe. Det har vi lyst til å vise DEG!

Har du lyst, vil jeg anbefale deg å sende inn en søknad!

Dersom du får være med, kan jeg garantere en stor og meningsfull opplevelse du vil bære med deg resten av livet.

Legg igjen en kommentar

Filed under Givere, Litt av hvert, UNICEFs arbeid

En stor julegave til alle som trenger å bli sett

I går fikk vi en stor julegave!

UNICEF  Norge fikk 7,1 millioner kroner fra Gjensidige Stiftelsen til å fortsette prosjeket vårt ”Den Ene” i 2011 og 2012. Gleden sto i taket da vi fikk den gode nyheten! Pengene skal vi bruke til fortsatt å inspirere og gjøre voksne bevisst og oppmerksom på hvilken rolle de kan spille i et barns liv om de er oppmerksomme og bryr seg litt ekstra.

Mange barn i Norge vokser opp i en tøff hverdag. Det kan være at foreldrene deres, av ulike grunner, ikke er tilstrekkelig tilstede i livene deres, eller at de opplever vanskeligheter på skolen eller nærmiljøet. Barnet kan ha problemer i en kortere eller lengre periode. Mange barn i Norge trenger i slike situasjoner at voksne ser dem og bryr seg.

Det er dette prosjektet ”Den Ene” handler om.

Fordi mange barn og unge i Norge opplever at julen forsterker alt som er vondt og annerledes, og fordi vi i UNICEF Norge vet at det er så lite som skal til for å utgjøre en stor forskjell, håper vi at så mange som mulig vil bli Den ene.

Derfor har vi nå en kampanje vi kaller «Stilling ledig». Det er ikke en stilling i tradisjonell forstand, men handler om at alle voksne har en jobb å gjøre når det gjelder å ta ansvar for barn og unge i sitt nærmiljø. Jobben er aktuell hele året, men spesielt i julen, som er en tung tid for mange barn og unge.

Stilling ledig

Stilling ledig

Kanskje får du øye på et barn som Maiken, eller lillebroren hennes:

”Kjære Simon. Alle sier God Jul. Jeg sier ikke det. Jeg sier jula blir den samme i år som jeg skreiv til deg om i fjor og året før. Det blir bare øl og dram og hurramegrundt og faddderulandei og kjefting og f…skap og lillebroren min som griner. Jul er jul og jeg veit hva det er.

Maiken (14)

Maiken skrev et brev. Slik fikk Simon Flem Devold øye på henne, og på den måten ble Maikens jul synlig for mange av oss. De fleste barn skriver ikke brev til Simon. Men alle barn som har det vanskelig trenger å bli sett av en voksen. Alle barn trenger at noen tenner et lys når det er som mørkest og gir håp om bedre dager.

Alle barn fortjener en God Jul.

Takk for at du bryr deg.

 

1 kommentar

Filed under Barndom i Norge, Givere, Til ettertanke

Hva ønsker du deg til jul?

Ingenting er ofte svaret, ikke sant? Det betyr vel at vi har så mye at vi faktisk ikke helt kommer på hva vi ønsker oss.

Men «ingenting» kan ha en stor verdi for noen! For har du tenkt på at du kan kjøpe en Verdensgave fra UNICEF til den som ønsker seg «ingenting»? Hvis du kjøper en av våre Verdensgaver, får nemlig noen som ønsker seg de mest grunnleggende ting her i verden, gleden av «ingenting». Du kan kjøpe 200 poliovaksinedoser til kusinen din (230,-), 4 malarianett (144,-), en ukes rasjon med høyenergiføre (124,-) til onkel eller 30 hivtester (205,-) til tante.Det kan jo avstedkomme en morsom samtale om tanken bak.

Medisiner for å forhindre hiv-smitte fra mor til barn. Koster bare 518,-

Medisiner for å forhindre hiv-smitte fra mor til barn. Koster bare 518,-

 

Dessuten skal du vite at dette er ekte saker! Du kjøper faktisk vaksiner, malaria, ernæringspakker eller hivtest. Det er bare det at gavene går fra vårt lager i København og rett til dem som virkelig trenger det, mens din glade slekt og dine venner får et fint gavebevis som sier hva de har «fått».

Jeg anbefaler et besøk på vårt lager. Du kommer dit via vår webside. http://www.unicef.no. Her kan du handle i ro og fred. Rene kinderegget tenker jeg, du slipper stress og mas, tante får «ingenting» slik hun ønsket seg og i tillegg kan du denne julen ha bidratt til å redde et liv ved at et barn får det som skal til for å hindre at et barn blir smittet med hiv-viruset av sin mor under svangerskap, fødsel eller amming.

Kan «ingenting» ha større verdi??

Jeg ønsker deg god julehandel, lykke til og god jul!

1 kommentar

Filed under Givere, Litt av hvert