Category Archives: UNICEF i katastrofer

UNICEF er tilstede og jobber for barna

Resultater fra et nødhjelpsarbeid

Vi konfronteres i disse dager med sterke bilder av mennesker som lider i ulike katastrofer som i Japan og i Libya. For et drøyt halvår siden var det bilder fra Pakistan og de som ble rammet av flommen der, som gjorde sterkt inntrykk.

Kampen mot vannmassene, Pakistan 2010

Kampen mot vannmassene, Pakistan 2010

For UNICEF varer en katastrofe mye lenger enn den gjør på TV eller i avisene. Vi blir der etter at fotografer og journalister reiser. Da begynner den virkelige jobben, og den varer lenge. I dag fikk jeg en rapport fra UNICEF Pakistan som sier hva de har jobbet med og gjort siden flommet rammet et gigantisk område og berørte 25 millioner mennesker. Jeg har lyst til å dele noen hovedresultater med dere her, for vi snakker så ofte om nød og behov. Det er kanskje nyttig å kunne lese om hva som faktisk gjøres for pengene også?

UNICEF fikk ganske god respons på sin bønn om hjelp til barna rammet av flommen i Pakistan, også fra folk i Norge. Tilsammen samlet vi i UNICEF Norge inn nesten 10 millioner kroner som ble overført til UNICEFs hjelpearbeid i Pakistan.

Denne sjenerøse støtten gjorde det mulig for UNICEF å lede koordinering av hundrevis av humanitære partnere så vel som gjennomføring livreddende tiltak for utsatte barn og kvinner i nød berørte områder. Her er noen resulateter:

 • 9.2 millioner barn har blitt vaksinert mot polio og 8,2 millioner mot meslinger
 • 939. 518 nett behandlet med insektmiddel  er distribuert for å forebygge malaria hos gravide kvinner og små barn
 • 354 000 barn og 111 000 kvinner er undersøkt for feilernæring og de akutt underernærte har mottatt behandling
 • Rent vann til 3,2 millioner mennesker
 • Sanitærforhold for 1,5 millioner mennesker og 1,9 millioner mennesker nås med hygienebuskap
 • 2790 midlertidige læringssentre er etablert for 164 500 barn og skolemateriell distibuert til 208 000 barn
 • Det er etablert 926 barnevennlige sentre som tilbyr rådgivning og terapi for 223 078 traumatiserte og barns om lider av stress
 • 249 000 mennesker har fått utstyr for å avhjelpe gjennom vinter med snø og is UNICEF har etablert tre nye nødhjelpssenter i området og rekruttert 240 midlertidige ansatte

I sum er det kjøpt inn varer for mer enn 90 millioner USD i nødhjelpsforsyninger for ernæring, helse, vann, sanitær og hygiene, utdanning og beskyttelse av barn.

Det er ingen tvil om at omfanget av denne humanitære katastrofen var stor, og det er derfor også svært tilfredsstillende å se hva UNICEF har klart å få til i løpet av det halve året som er gått – takket være generøse bidrag til UNICEFs nøshjelpsprogram. Uten slike verdifulle bidrag, ville ikke det som er oppnådd de siste månedene vært mulig.

I 2011 fortsetter dette omfattende nødhjelpsarbeidet til familier som fortsatt fordrevne, samt til dem som prøver å gjenoppbygge  sine liv.

Du kan støtte UNICEFs arbeid her.

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Om UNICEF, UNICEF i katastrofer

Brev fra Japan

I går fikk jeg et brev fra min kollega, Ken Hayami,  som er leder for UNICEF i Japan som rørte både meg og mine kolleger. Han skriver og takker for vår omtanke og solidaritet og forteller at UNICEF Japan er i gang med nødhjelpsarbeid for barna som er rammet av katastrofen. Samtidig sier han at de forventer stor respons fra sine japanske givere og antar at de selv vil klare å samle inn nok penger til det UNICEF skal gjøre i Japan.

Han er rørende storsinnet når han, midt i alt det han nå står i,  oppfordrer oss andre til å tenke på barn i andre deler av verden som trenger det samme.  Her er hele brevet til Ken Hayami om du er interessert i å lese det hele:

Dear UNICEF family members and supporters in the world,

First of all, we would like to express our sincere appreciation for your sympathy and generous offer of assistance for the children and their families affected by the recent earthquake and subsequent tsunami in Japan.

In close cooperation with our national and local partners in Japan and UNICEF headquarters, we are currently developing support plans and making preparations for:

–       Immediate relief supply for the children in severely affected area

–       Re-opening of school activities, in time for the new school year (starting early April), with provisions of locally prepared items.

–       Setting up of child-friendly spaces, with provisions of locally prepared recreation items.

–       For the above and other sectors (i.e. health, nutrition, education, child protection and logistics), we are most likely to obtain technical support from Japanese UNICEF staff who will be helping us to deliver the above and other humanitarian assistance.

Fortunately it is expected to collect large donations within Japan to cover the above mentioned assistance for the time being.

However, at the same time, we are concerned about the children in the world, including those in Libya and the Middle East, who are also in the hard time and awaiting for assistance. We sincerely hope that your generous hands are also extended to those children while we the Japanese are hard to care for them so far.

The earthquake occurred last week is apparently the most devastating one we have ever experienced. Please remember that it is always heartening to us that you are there standing by.

Thank you very much again and best regards,

Ken Hayami

Executive Director

Japan Committee for UNICEF

 

Legg igjen en kommentar

Filed under UNICEF i katastrofer

Hvorfor samler ikke UNICEF inn til barna i Japan?

Tragediene i kjølvannet av jordskjelvet og tsunamien i Japan  utfoldelser seg foran en hel verdens øyne som ser på med sjokk og forferdelse. Mange lurer på hvorfor UNICEF ikke gjør noe og har startet innsamling. Her forsøker jeg meg på en forklaring:

Japan er verdens tredje største økonomi. Likevel har en rekke flere FN-organer tilbudt sin støtte dersom det blir klart at omfanget av katastrofen vil kreve mobilisering av det internasjonale samfunnet.  Inntil nå har imidlertid ikke regjeringen i Japan bedt UNICEF om hjelp for å møte de enorme humanitære behovene. UNICEFs toppsjef, Tony Lake, har skrevet til utenriksministeren i Japan og tilbudt UNICEFs bistand og sier at vi står klare til å hjelpe om det skulle være behov.

UNICEF har gitt regjeringen i Japan tilbud om å støtte med teknisk ekspertise og spesialistkompetanse. Vi er klare til å trå til med eksperter innen områder som beskyttelse av barn og psykososial støtte. I tillegg kan vi levere såkalte «school in a box» og kasser som inneholder leker og rekreasjonsutstyr.

Foreløpig er altså behovet for hjelp via UNICEF uavklart, og vi er derfor bedt om ikke å starte innsamling av midler til en katastrofe vi enda ikke vet om vår hjelp trengs.

Likevel har både UNICEF i Japan og USA har fått anledning til å starte en solidaritetsinnsamling. Det bor mer enn 1 millioner mennesker med japansk avstamning i USA.
Dersom vi får anmodning fra regjeringen i Japan om å tre støttende til, vil vi eventuelt sette i gang  innsamling til denne forferdelige katastrofen i Norge og andre tradisjonelle giverland. Private givere har vært av svært stor betydning for UNICEF i de siste store katastrofene og gitt i sum mer enn regjeringer. Men slik det ser ut nå, mener UNICEF at UNICEFs beredskapsbehov  for Japan vil bli finansiert gjennom de innsamlingsaktiviteter som er igangsatt i Japan og USA  for UNICEF.

Selv om behovene til menneskene i Japan er store og presserende, oppfordrer vi til at vi ikke glemmer de pågående krisene i Libya og Elfenbenskysten.

Barna der lider også – og de nyter dessverre ikke godt av medias søkelys og givernes gavmildhet akkurat nå.

2 kommentarer

Filed under UNICEF i katastrofer

Snakk med barna om Japan

Når det skjer dramatiske ting i verden, som tsunamien i Japan, vil også våre barn her hjemme berøres. Alle aviser og nyhetssendinger er fylt med dramatiske bilder og fete overskrifter. Vi i UNICEF Norge får ofte spørsmål om hvordan man håndterer nyhetene i forhold til barn. Hva sier man, og hvordan sier man det best? Ingen er tjent med å lyve for barn, så nyhetene kan ikke avfeies, samtidig er det viktig å skape trygghet og redusere barnas frykt.

Derf or har vi i UNICEF Norge utviklet noen råd om hvordan du kan snakke med barna. Vi har i dag lagt dem ut på nettsiden vår også. Jeg synes de er så gode og nyttige at jeggjerne deler dem med dere herpå bloggen min.Vi tar gjerne i mot tilbakemedlinger i kommentarfeltet under:

Det er viktig at barn og unge får snakket ut om inntrykkene. I følge Barnekonvensjonen har barn rett til informasjon som hjelper dem å forstå verden de lever i.

Naturkatastrofen i Japan opptar i disse dager de fleste voksne, og ofte uttrykker vi – med barna til stede – redsel for konsekvensene av det som skjer. Mange barn opplever naturkatastrofer som skremmende, og blir ekstra bekymret når de ser og hører hva det gjør med oss voksne. Dessverre er det slik at mange barn ikke får utløp for spørsmål og redselen de føler. For barn er det ofte slik at fantasi overgår virkeligheten, og det er derfor viktig at voksne tar seg tid til å snakke med barna om det som skjer, og hva som gjøres for å hjelpe til.

Hvordan snakke med barna?

1. Gi barna tid til å snakke

2. Lytt til deres reaksjoner og følelser

3. Ta utgangspunkt i det barna er opptatt av

4. La barna selv bestemme hva de vil snakke om

5. Du trenger å ha svar på alle spørsmål – det er ok å fortelle barnet at vi ikke  vet

6. Gjør det tydelig for barnet at det er de voksne som har ansvaret for å sikre at barn og voksne får den nødhjelpen de har behov for

Noen barn spør veldig mye av seg selv, og gjør det enkelt for voksne å følge opp med gode og forklarende svar. Andre barn er mer tilbakeholdne og kan virke uinteresserte, men også disse barna kan ha behov for å snakke om vanskelige ting, og da må den voksne ta initiativet. En del voksne kan oppleve det som vanskelig å ta disse samtalene, men ofte er det ikke så mye som skal til for å forklare og berolige. Man kan for eksempel starte med å si:

”Jeg vet at mange barn blir bekymret  og redde når de ser og hører slike nyheter. En del blir bekymret for de som opplever det, og noen for om det også kan skje her i landet. Jeg vet ikke om det gjelder for deg, men det er i hvert fall viktig at du vet at det er mange som hjelper til i Japan nå, og at også innbyggerne har trent mye på hvordan de skal håndtere slike ting. Mange av de store organisasjonene også her i Norge, jobber for å gi dem det utstyret de trenger for å klare seg”.

På den måten får du gitt viktig og nødvendig informasjon, samtidig som du skaper mulighet for barnet til å stille oppfølgingsspørsmål.

Lykke til og som sagt, kommentarer og andre tips motytas gjerne!

1 kommentar

Filed under Barndom i Norge, Til ettertanke, UNICEF i katastrofer

UNICEF i beredskap

UNICEF overvåker fortløpende situasjonen etter det kraftige jordskjelvet og den påfølgende tsunamien som har rammet kysten av  Japan 11. mars. Vi er forberedt på å yte bistand til berørte land om vi blir forespurt.

Kart over tsunamirammede områder fra VG

Vår sympati går til folket i Japan. Dette er en forferdelig katastrofe og vi håper at tsunamien ikke fører til stor skade når den nå etterhvert når andre land og områder i Stillehavet.

UNICEF har allerede utplassert forsyninger og personell i strategiske land i hele Stillehavsregionen og er forberedt på å gi bistand til land som Indonesia, Filippinene og Papua Ny Guinea, i tilfelle av en katastrofe.

1 kommentar

Filed under UNICEF i katastrofer

Skoler for dyre for Haiti-barn

I Aftenposten i dag leser vi om problemene med skolehverdagen for barn i Haiti. Jordskjelvofre har ikke råd til å gå på UNICEF-skoler står det. Ny eskoler er for dyre. Nå er nok ikke det nytt, dessverre, at barn må betale for å gå på skole på Haiti.

Det er ikke UNICEF som krever betaling for skolegangen, slik det kanskje ved første øyekast kan fremstå som. UNICEF har finansiert og rehabilitert eller bygget en rekke skoler for jordskjelvofrene i Haiti. Då langt er 57 skoler ferdige og nye 60 er under rehabilitering/bygging, flere vil komme. Vi har fremskaffet skolemateriell og undervisningsmateriell. Skolesatsningen er en del av hele gjenoppbygnings-planen som myndighetene og FN ble enige om i etterkant av jordskjelvet.

Når det gjelder udanning har UNICEF noen prinsipper vi alltid er svært opptatt av:

 1. Skole må være de nasjonale myndighetenes ansvar og kan ikke overtas av andre
 2. Skole skal være offentlig og tilgjengelig på lik linje for alle. UNICEF støtter ikke privatskoler
 3. UNICEF fordømmer skolepenger/avgifter. Offentlig skole skal være gratis og dermed uavhengig av foreldres betaingsevne
 4. All skolesatsning gjøres i samarbeid med myndighetene. UNICEF kan finansiere bygg, materiell og utstyr,  skolebøker, opplæring av lærere og også kapasitetsbygging, som å øke kompetansen hos skolemyndigheter, bistå i utvikling av pensum osv. Men drift av skolene (ansettelse og lønning av lærere) må være myndighetenes ansvar.

 

Utfordringene i Haiti var enorme før jordskjelvet, mindre enn 50% av barna gikk på skole allerede før skjelvet.Ikke mindre enn 720.000 barn i jordskjelvdistriktet går nå på skoler som er mer eller mindre midlertidige. Likevel går  fremdeles ikke mer enn 50% av barna på skole. Statsstrukturen var svak også før 2010. Utfordringene har ikke blitt mindre  etter jordskjelvet og UNICEF er nok minst like fortvilet som dem som leser dagens artikkel i Aftenposten.  Leveranse av skolebygg følges ikke tilstrekkelig opp av myndighetene med lønninger til lærere. Krav om uniformer og annet som innebærer betaling fra foreldre må oppheves.

 

Solheim har helt rett når han påpeker at Norge ikke kan overta skolesystemet på Haiti. Det kan heller ikke UNICEF. Skolesystemet MÅ være et nasjonalt ansvar. Sammen må vi gjennom Recovery Commission presse myndighetene til å ta sitt ansvar og gjennomføre nødvendige reformer.

 

En ting er sikkert, en stor jobb ligger foran oss i Haiti. 12 måneder har gått, og det går fremover, mye er gjort – om enn mye saktere og mye mindre  enn det  vi skulle ønske. Barna lever sine barneår der NÅ. Da teller hver måned. Vi vet alle hvor fort tiden går før en barndom er over. Det er lang vei frem, men det haster å finne løsninger.

 

Legg igjen en kommentar

Filed under UNICEF i katastrofer

Appellene blir mer og mer desperate

Situasjonen i Pakistan er kritisk og langt verre enn vi opprinnelig antok da flommen startet for en måned siden. Behovet for nødhjelp har økt dramatisk ettersom  stadig flere familier har blitt rammet av de enorme vannmassene.

En far holder sitt barn utenfor en leir i Sukkur, Sindh provinsen. Foto: UNICEF

En far holder sitt barn utenfor en leir i Sukkur, Sindh provinsen. Foto: UNICEF

Vi er nå i en situasjon hvor hver krone teller og hver eneste time er avgjørende. Flere tusen barn vil dø hvis vi ikke når ut til familier med grunnleggende lhjelp i form av mat, rent drikkevann, hygieniske toalett, medisin og vaksiner. Appellene fra sentralt hold og fra Pakistan kommer tettere og er mer desperate for hver dag som går. Samtidig er medias interesse dalende. Det er en kamp mot klokken og mot sterkt avtagende oppmerksomhet.

UNICEF leder arbeidet med å skaffe rent vann til trengende familier og besørger for tiden rent vann til to millioner mennesker hver dag. Men mange familier har ennå ikke fått tilgang til rent vann, og det øker risikoen for at spesielt barn blir smittet med  dødelige vannbårne sykdommer som kolera, diaré og dysenteri.

UNICEF anslår at det er behov for mer enn 900 millioner kroner til de mest presserende hjelpearbeidet. Det er en tredobling av det som ble antatt i katastrofens første fase. Omtrent halvparten av pengene så langt samlet inn.

18 millioner pakistanere antas å være berørt av flommen. Bare i Punjab-regionen har opptil 3,4 millioner mennesker mistet alt og deres situasjon blir beskrevet som svært sårbar.

Hvis du har anledning, er vi svært takknemmelig forditt bidrag.

Send gjerne også dette innlegget videre.

Vi må ikke glemme barnas lidelser selv om medias flomlys forlater Pakistan.

1 kommentar

Filed under UNICEF i katastrofer