Tag Archives: den ene

På audiens hos selveste Kongen

Vi har vært på audiens hos Hans Majestet Kong Harald. Det var veldig stas!

Bakgrunnen var at Kong Harald i sin Nyttårstale nevnte hvor viktig Den Ene er, hvor mange barn som har det vanskelig og oppfordret alle til å se muligheten for å være Den Ene. Dette syntes vi i UNICEF Norge var helt fantastisk inspirerende og utrolig flott, så vi spurte om å få et intervju med Kongen. Det fikk vi ikke, men vi fikk audiens i stedet.

Kong Harals Foto: slottet

Kong Harald Foto: slottet

Mandag 11. april var kommunikasjonssjef Anita Daae, prosjektleder Kristin Oudmayer og jeg på Slottet. Det ble et hyggelig møte med en varm og engasjert monark. Vi fortalte om bakgrunnen for prosjektet, hva vi har gjort og om våre erfaringer så langt. Kongen lurte på hvilke planer vi hadde fremover og vi fortalte ivrig om hvordan konseptet nå skal tilbys foreldremøter i skoler og barnehager og at norsk idrett jobber med å inkludere budskapet i sin opplæring av frivillige og trenere.

HM Kongen har ved flere anledninger slått et slag for sårbare og utsatte barn. Vi husker alle hans engasjement for bekjempelse av vold mot barn. Dermed snakket om hvor viktig det sivile barnevernet, altså deg og meg, kan være for å gripe inn og forebygge vanskelige opplevelser for barn.

Om man er for eller i mot monarkiet, er vi uansett heldige i Norge som har en monark som er genuint opptatt av de svake og vet å bruke sin posisjon til å slå et slag for dem – så ofte han kan!

Tusen takk for et flott møte!

Jeg gjentar Kongens appell fra nyttårstalen. Vi kan alle være den ene!

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Filed under Barndom i Norge, Litt av hvert

Den Ene – Wenche Foss

Når Wenche Foss i dag bisettes, er det et sjeldent menneske som minnes. Mye er og vil bli sagt om alle hennes talenter og bidrag. Jeg har lyst til å hedre henne som DEN ENE hun var.

Wenche Foss Bilde: vg

Wenche Foss Bilde: VG

Hun må jo ha vært et usedvanlig travelt menneske, med alt sitt engasjement og sine aktiviteter, men likevel har hun hatt en sjelden evne til å stille opp og være «den ene», ikke bare for de nærmeste, men for ganske mange hun møtte på sin vei. Det dukker stadig opp historier om folk som hun har vært ”den ene” for, blant annet flere psykisk utviklingshemmede.

Jeg hørte en historie fra en kollega som fortalte om en venninne som har en søster som er utviklingshemmet. Hun traff Wenche Foss ved en tilstelning, og i alle år senere husket Wenche bursdagen hennes og de hadde også annen kontakt, og dette betød enormt mye for denne jenta. Er det ikke utrolig?? Jeg har lest mange lignende småhistorier de siste dagene.

Det er litt mye forlangt at alle skal være som Wenche Foss, men hun kan og bør være en inspirasjon for oss andre og minne oss på at det skal lite til å gjøre en forskjell for andre mennesker.

Det er det UNICEFs prosjekt Den Ene handler om. Med ”Du kan være Den Ene”, ønsker UNICEF Norge å gjøre voksne trygge på at de kan gjøre noe for barn uten at det blir sett på som ”å blande seg”. Vi skal ikke gå skolen, helsevesenet eller barnevernet i næringen, men skape et tilleggsengasjement til beste for barn. Forskning og erfaringer har vist at det ofte ikke skal mer enn én trygg voksenperson til for å skape en forandring i et barns liv. Derav ”Du kan være den ene”.

Vi ønsker oppmerksomhet, engasjement og involvering fra folk flest. Det kan være foreldre, voksne uten barn eller som har barn som har flyttet hjemmefra, besteforeldre, tanter, onkler, fritidsledere, naboer, bussjåfører, ansatte i kiosken, bensinstasjonen, butikken m.fl. Vi ønsker også at det skal være mulig å involvere og engasjere seg i frivillige organisasjoner.

Vår mål er å inspirere voksne til å handle på eget initiativ og bli den personen som gjør en forandring i et barns liv.

Kanskje bor det en Wenche Foss i deg også?

 

Legg igjen en kommentar

Filed under Barndom i Norge, Til ettertanke

En stor julegave til alle som trenger å bli sett

I går fikk vi en stor julegave!

UNICEF  Norge fikk 7,1 millioner kroner fra Gjensidige Stiftelsen til å fortsette prosjeket vårt ”Den Ene” i 2011 og 2012. Gleden sto i taket da vi fikk den gode nyheten! Pengene skal vi bruke til fortsatt å inspirere og gjøre voksne bevisst og oppmerksom på hvilken rolle de kan spille i et barns liv om de er oppmerksomme og bryr seg litt ekstra.

Mange barn i Norge vokser opp i en tøff hverdag. Det kan være at foreldrene deres, av ulike grunner, ikke er tilstrekkelig tilstede i livene deres, eller at de opplever vanskeligheter på skolen eller nærmiljøet. Barnet kan ha problemer i en kortere eller lengre periode. Mange barn i Norge trenger i slike situasjoner at voksne ser dem og bryr seg.

Det er dette prosjektet ”Den Ene” handler om.

Fordi mange barn og unge i Norge opplever at julen forsterker alt som er vondt og annerledes, og fordi vi i UNICEF Norge vet at det er så lite som skal til for å utgjøre en stor forskjell, håper vi at så mange som mulig vil bli Den ene.

Derfor har vi nå en kampanje vi kaller «Stilling ledig». Det er ikke en stilling i tradisjonell forstand, men handler om at alle voksne har en jobb å gjøre når det gjelder å ta ansvar for barn og unge i sitt nærmiljø. Jobben er aktuell hele året, men spesielt i julen, som er en tung tid for mange barn og unge.

Stilling ledig

Stilling ledig

Kanskje får du øye på et barn som Maiken, eller lillebroren hennes:

”Kjære Simon. Alle sier God Jul. Jeg sier ikke det. Jeg sier jula blir den samme i år som jeg skreiv til deg om i fjor og året før. Det blir bare øl og dram og hurramegrundt og faddderulandei og kjefting og f…skap og lillebroren min som griner. Jul er jul og jeg veit hva det er.

Maiken (14)

Maiken skrev et brev. Slik fikk Simon Flem Devold øye på henne, og på den måten ble Maikens jul synlig for mange av oss. De fleste barn skriver ikke brev til Simon. Men alle barn som har det vanskelig trenger å bli sett av en voksen. Alle barn trenger at noen tenner et lys når det er som mørkest og gir håp om bedre dager.

Alle barn fortjener en God Jul.

Takk for at du bryr deg.

 

1 kommentar

Filed under Barndom i Norge, Givere, Til ettertanke

Det er barns ve og vel det handler om!

 

På Ullevål-skole sammen med Håvard Tjora og Kristin Oudmayer

I dag hadde jeg gleden av å få være med på besøk til Ullevål skole i Oslo. Bakgrunnen var at denne skolen var valgt ut som åsted for lansering av UNICEF Norges nyeste prosjekt; ”En for alle – alle for en”, et opplegg for å gi fadderordningen i skolen bedre innhold til glede for nye skoleelever, men også for dem som har den viktige oppgaven å være faddere for ferske skolebarn.

UNICEF Norge har i noen tid satt fokus på barn i Norge som ikke har det så godt som vi skulle ønske, enten fordi forholdene hjemme ikke er optimale, de faller utenfor det sosiale miljøet, de klarer seg dårlig faglig eller andre årsaker som gjør at barn sliter. Det gjelder dessverre altfor mange barn også i Norge. Derfor har vi etablert prosjektet ”Den ene” som skal inspirere voksne til å være et sikkerhetsnett også for barn utenfor sin indre krets. Siden oppstart av Den ene, har flere etterlyst den samme positive tilnærming i forhold til barn. Barn er jo også en ressurs for hverandre. For oss ble det da viktig å finne en etablert arena hvor vi kan trene opp barnas sosiale kompetanse og bevissthet på hva de kan bety og hvordan de kan gjøre det.

Viktigheten av en trygg skolestart og ikke minst god skolehverdag kan ikke undervurderes. Det er for eksempel en klar sammenheng mellom faglige ytelser og trivsel på skolen. Dessuten har en god skolehverdag en stor verdi i seg selv, elever tilbringer i dag ca 10.000 timer på skolen i løpet av sin skolekarriere. Hva er vel da viktigere enn å sørge for at disse timene gir en positiv opplevelse og ikke er noe en gruer seg til?

En undersøkelse UNICEF Norge gjorde blant alle landets barneskoler, viste at  de fleste skoler i Norge har en eller annen fadderordning for nye 1. klassinger, men samtidig ga 83% av skolene uttrykk for at de ønsket ideer og forslag til å innholdsfylle fadderordningen. Vi søkte Gjensidigestiftelsen om penger, fikk ja, og dermed var saken klar; vi ønsket å bidra med et opplegg rettet mot fadderne i skolen slik at de kan bli mer bevisst sitt eget positive potensial i samspill med andre samt gi forslag til aktiviteter og samhandling som kan gjøre skolestarten enda bedre for førsteklassingene. Håpet er dessuten at fadderne også tar med seg en del av det de lærer gjennom dette opplegget videre i skolekarrieren og i livet forøvrig.

Det var utrolig morsomt og oppløftende å se den gode mottakelsen opplegget fikk av elevene på Ullevål skole i dag. Særlig likte de ”Faddertesten”, hvor elevene kan teste ut hva slags fadder de er… Stor takk til prosjektleder Kristin Oudmaier og andre aktive ansatte i UNICEF Norge for at dette har kommet på lufta!

Opplegget kan du studere på enforallealleforen.no. Om du ikke er lærer selv og kan nyttiggjøre deg dette direkte, er du kanskje i posisjon til å tipse noen om dette?

Vår visjon er at alle barn skal føle seg trygge, respektert, inkludert og verdsatt på skolen.

Legg igjen en kommentar

Filed under Barndom i Norge, Om UNICEF

Bak lukkede dører, foran åpne øyne

Denne uken har vi igjen blitt minnet på hvor utrolig sårbare barn er for omsorgssvikt og manglende inngripen i den private sfære. Situasjonen de to små guttene fra Vestfold befant seg i gjennom flere år var totalt uakseptabel.  Aftenposten belyste både på torsdag og fredag igjen hvordan foreldre gis for mange sjangser og muligheter – på barnas bekostning. Barnevernet var koblet inn, men tiltakene var totalt uegnet i forhold til å beskytte barna viser undersøkelser som Fylkesmannen nå har gjort av saken. Det er totalt uakseptablet!

Nå har barne- og likestillingsminister Lysebakken i følge Aftenposten sagt at han vurderer «å gjøre barnevernloven om til en rettighetslov for barn. Det betyr at barn kan motta nødvendig hjelp fra det offentlige uten at foreldrene må godkjenne det, og at kommunene ikke kan skylde på at ressursene ikke strekker til ved manglende tiltak. I motsatt fall vil barna kunne gå til domstolene for å tvinge igjennom rettighetene sine». Det er på høy tid! Barnas rettigheter til en trygg oppvekst må styrkes, da må både lovgivning og barnevernsapparatet innrettes slik at det er mulig.

Staten og barnevernet har en svært viktig rolle for å beskytte barn. Men skal det offentlige barnevernet fungere, er vi også avhengig av å ha et sivilt barnevern. Barnepsykolog Magne Raundalen formulerte det slik i et innlegg i Dagbladet i fjor:  «Den dreier seg om samspillet mellom en sterk stat, en svekket familie og et barnevern som svikter. Det er ikke noen overraskelse at vi så ofte kan lese i avisen at barnevernet svikter i det å oppdage og hjelpe nasjonens barn når de blir mishandlet eller utsatt for alvorlig forsømmelse. Svaret på hvorfor barnevernet oppdager så få av de mest utsatte er kort og godt at barnevernet ikke er oppdagelsesreisende. Det er konstruert som et mottakersystem basert på meldinger fra andre oppdagere. De er avhengige av at vi hjelper til eller melder fra, du og jeg.»

Vi kan ikke og må ikke tåle å se eller frykte at barn kanskje forsømmes eller utsettes for overgrep uten å gjøre noe. Utrolig ofte skjer de helt utrolige overgrepene bak lukkede dører, foran åpne øyne. Privatlivets fred kommer foran barnas liv og helse. Historier som den Aftenposten forteller, kan jo også medføre at vi i enda større grad vil svikte barna, for hvis vår erfaring og oppfatning blir at det likevel ikke nytter, så kan vi jo vegre oss enda mer for å si i fra. Til dette er svaret, DET MÅ IKKE SKJE! Vi må fortsette å bry oss, vi må melde fra og vi må engasjere oss.

Den ene som bryr seg kan bety uenadelig mye for de barna som har det vanskelig. Ikke bare ved å si i fra, men også ved å vise at du bryr deg, være en god voksen for barnet. I all håpløsheten mange barn opplever, vil opplevelsen at det er noen der som ser meg og bekrefter min situasjon, kunne gjøre hele forskjellen. Selv om vi som enkeltpersoner ikke kan gå inn å orden opp i de underliggende årsaker og problemet, vil vår empati og det at vi bryr oss om og ser, kunne være av avgjørende betydning for barnet. Det finnes uendelig mange historier som viser dette.

La meg avslutte med en oppfordring om å se andre formulert sterkt og klart av filosof Henrik Syse her

1 kommentar

Filed under Barndom i Norge, Til ettertanke

Takk for fantastisk bok, Kristin

I går deltok jeg på boklanseringen til @Kristin Oudmayer, som har skrevet boka ”Fordi jeg fortjener det?” Dette er en bok full av sterke historier om mobbing, men også om ansvar og veien ut og videre. Jeg var bedt om å holde et innlegg på lanseringsfesten, og her er sånn omtrent det jeg sa:

Kjære Kristin

Jeg er dypt imponert over det du har fått til!

Kristin Oudmayer

Og det er i hovedsak to årsaker:

  1. Du er en inspirasjonskilde. Det prosjektet du har realisert er unikt og veldig inspirerende. Det er fascinerende og et veldig interessant case å se hvordan du har skapt innhold, engasjement og support gjennom din ærlige og aktive bruk av sosiale medier.
  1. Du har et svært viktig budskap. Boka di er rett og slett VIKTIG!

La meg utdype litt nærmere hvorfor jeg mener boka er viktig:

Jeg tror på bevisstgjøringens kraft. At det er mulig å få til endring om vi er bevisste, forstår og har tatt informasjonen til oss.

Stephen Covey, en amerikansk lederguru jeg har stor sans for, har tegnet en modell i sin bok ”7 habits for highly effective people” om endring. Han sier at om et menneske skal klare å endre adferd er tre forutsetninger nødvendig.

  • Man trenger å være oppmerksom på problemet  – Det vil si AT det er et problem som trenger å endres
  • Man trenger motivasjon for å endre seg – Med andre ord at man skjønner hvorfor man skal endre
  • og man trenger å vite hvordan – kompetanse og forståelse for hva som skal gjøres annerledes

Mobbedebatt er ikke nytt. Ingen er for mobbing. Mye er prøvd for å få slutt på uvesenet. Alle er enige om at det er et problem og at vi ønsker slutt på det. Like fullt lider fremdeles svært mange under mobbing.

Jeg tror din bok er et vesentlig bidrag som tiltak for å redusere problemet. Ikke fordi den gir ”oppskriften” på hvordan bli kvitt mobbing. Men kanskje nettopp fordi den IKKE gir oppskriften.

Derimot gir den noe som er enda viktigere. Den gir leseren større innsikt i hva som er problemet, boken din gir oss eksempler som setter ord på flere typer mobbing og skaper større gjenkjennelse.

Jeg må innrømme at boken ga meg en ny innsikt i et problem jeg trodde jeg kjente til og visste litt om. Med andre ord, Coveys forutsetning nummer 1, enda mer innsikt og kunnskap. De egenopplevde historiene som boken innholder er sterk lesning. Etter å ha lest boken vil jeg tenke at vår motivasjon for å få slutt på mobbing øker. Jeg tenker og tror at denne boken er et viktig bidrag til motivasjon for å endre, altså forutsetning nummer 2.

Hva så med punkt 3, kompetanse og forståelse? Boken er jo ingen pedagogisk oppskriftsbok, den er heller ingen veldig oppdragende og moraliserende bok. Men likevel. Det er noen veldig sterke meldinger i den. Både i det du selv skriver, men også i de enkelte bidragene. De konkrete historiene kan bidra til å gi oss en vei ut, oss som står i det eller på siden til å forstå at vi kan gjøre noe og når.

Ikke minst synes jeg ditt poeng om vårt kollektive ansvar, er et viktig bidrag. Vi kan ikke ha et samfunn der vi mener at alt er det offentliges ansvar. Da kommer vi ingen vei. Jeg er helt enig med deg i at hver enkelt må også at et grep og ta ansvar. Mobbing handler om adferd og holdninger. Som voknse, ansvarlige mennesker må vi tenke gjennom hvilke signaler vi gir når vi for eksempel ler av eller til og med heier, i ”utstemmingen” på reality show etc.

Jeg tror på denne formen for forandring. Gjennom personlige historier skaper du engasjement og setter i gang følelser som viser problemer, kanskje skaper gjenkjennelse og samtidig pekes det på løsninger.

For eksempel synes jeg det var interessant å se at flere av bidragene refererte til ”Den Ene” som hadde vært så viktig for å holde ut og/eller for å finne en vei ut. Den ene voksne eller den ene vennen som var der, respekterte deg og viste at du likevel var verdt noe. Og det er jo nettopp det vi i UNICEF også forsøker å oppfordre voksne til å se; at det å være Den ene kan være løsningen og redningen for barn som sliter.

Kristin, dette står det respekt av! Tusen, tusen takk for at du har skrevet denne viktige boken.

6 kommentarer

Filed under Barndom i Norge, Til ettertanke

Overveldende engasjement

Denne uken har jeg opplevd stort engasjement for barn (og for UNICEF) som har gledet meg enormt. For et par uker siden utfordret Curly bloggere til å skrive sine historier om Den ene. Jeg visste det var skrevet en del, men da jeg sjekket referanser til Den ene på twitter i går, ble jeg både overveldet og glad. Helt utrolig engasjement, og så utrolig mange gode historier! Tror vi må finne ut hvordan vi kan gjøre disse kjent også utenfor bloggemiljøet. Sjekk på twitter #denene. Hvis noen lurte på om nye medier er lurt å satse på for å skape engasjement, vel her er beviset.

Et annet gledelig engasjement denne uken, var Julelatter for UNICEF på Latter. Bye og Rønning var konferansierer og hovedattraksjon sammen med Atle Antonsen, Trond Hansen, Tom Mathiesen og Knut Lystad. Alle stilte raust og gratis og laget et unikt show for UNICEF denne kvelden.  Det ble en latter som forandrer mange liv, med et utbytte på 106.000 kroner, kan vi gjøre mye for barn i Nepal. En seanse det var grunn til både å le og glede seg over. Herlig engasjement. Tusen takk til dere og til StandUp Norge for unik julgave!

Og når jeg er innom julegaver; Tirsdag var Sturla Stålset fra  Kirkens Bymisjon og jeg på God Morgen Norge på TV2 og snakket om etiske julegaver og jeg fikk anledning til å fortelle mer om våre spennende Verdensgaver. Verdensgaver er ekte gaver, ikke symbolske, som du kan kjøpe og så vil UNICEF sende den fysisk til dem som virkelig trenger det, mens du får et kort eller en pdf du kan legge under juletreet. Etter denne opptredenen har bestillingene strømmet på fra flotte folk som vil gi gaver med mening. Nok et utslag av engasjement for de svakere. Det er ikke for sent å kjøpe en hiv-test, vaksine eller myggnett til en venn. Sjekk ut selv på www.verdensgaver.no. Helt unikt konsept fra UNICEF!

Dessuten har vi denne uken vært opptatt med ansettelsesintervjuer. Vi har vi utlyst 3 stillinger, og har fått 511 søkere(!). Flest på kommunikasjonsrådgiver, hvor antall søkere var over 250.  Jeg er overveldet over alle de dyktige menneskene som gjerne vil jobbe for UNICEF. Utrolig bra. Skulle ønske vi kunne ansatt mange flere. Det er trist at nesten alle, det vil si 508 engasjerte personer, vil bli skuffet. Jeg håper de likevel vil opprettholde et godt engasjement og forhold til UNICEF selv om vi må skuffe dem i denne runden.

1 kommentar

Filed under Litt av hvert