Tag Archives: William

Lykkelig brud?

I dag har 2 milliarder mennesker fulgt med på bryllupet i Westminster Abbey. De fikk hverandre og halve kongerike. Og var hun ikke vakker, Kate? Alt er fryd og gammen.

Lykkelig brudepar

Lykkelig brudepar

Jeg føler meg som en liten gledesdreper når jeg setter meg ned i anledning dagen og blogger om de bryllupene som ikke er så mye omtalt og hvor gleden i hvert fall ikke er på brudens side. Jeg tenker på barnebruder.

Her er litt tragisk statistikk fra UNICEF:

36 prosent av kvinner i alderen 20-24 gift eller samboere før de nådde 18 år.

Hvert år føder 14 millioner unge jenter mellom 15 og 19 barn. Jenter i denne aldersgruppen har dobbelt så høy sannsynlig for å dø under graviditet eller barnefødsler som kvinner i 20-årene.

Barneekteskap er mest vanlig i Afrika sør for Sahara og Sør-Asia. I Niger forteller 77 prosent av kvinner i alderen 20 – til 24-år at de var gift før fylte 18 år. I Bangladesh var tilsvarende tall 65 prosent.

Dette er i strid med menneskerettighetene:

MENNESKERETTIGHETENE sier:

  • Retten til fri og fullt samtykke i ekteskap er anerkjent i FNs Verdenserklæringen omMenneskerettighetene (1948) med anerkjennelsen av at samtykke ikke kan anses å være «fri og fullt» når en av de involverte partene er ikke tilstrekkelig moden til å ta en avgjørelse om en livspartner.
  • FNs Kvinnekonvensjon (1979) sier at forlovelse og ekteskap av et barn ikke er juridisk lovlig og at alle nødvendige tiltak, deriblant lovgivning, skal iverksettes for å fastsette en minstealder for ekteskap.
  • Komiteen for avskaffelse av diskriminering mot kvinner anbefaler denne alderen til å være 18.

Når du støtter UNICEF, hjelper du oss å kjempe for at alle jenter i fremtiden skal kunne smile like bredt som Kate når hun gifter seg.

Reklamer

1 kommentar

Filed under Om UNICEF, Til ettertanke